Zelené střechy jsou plochy zeleně, které mají velice pozitivní vliv na životní prostředí. Především ve městech, kde je nedostatek zeleně, dávají možnost vytvářet další místa pro relaxaci a pro přímý kontakt člověka a přírody. Ozeleňování střech není jen výsadou plochých střech. I střechy s velmi vysokým sklonem lze ozelenit, jen je nutné zabránit sesouvání substrátu například pomocí speciálních roštů a zajistit dostatečnou hydroakumulační schopnost souvrství.